Nasilje među vršnjacima
Naši školarci

nasilje-medju-vrsnjacima-bhbebeU širem smislu nasilje je svjesna aktivnost usmjerena prema drugima s ciljem sticanja moći i to nanošenjem fizičke ili psihičke boli.

 

 

 

 

 

 

Nasilje među vršnjacima možemo podijeliti u više oblika: fizičko, verbalno, emocionalno, seksualno, kulturalno i ekonomsko nasilje.
Fizičko nasilje je najuočljivije i podrazumijeva udaranje, guranje, štipanje, čupanje i najčešće je praćeno verbalnim nasiljem koje se očituje kroz vrijeđanje, širenje glasina, zadirkivanje, ismijavanje i slično. Emocionalno nasilje podrazumijeva isključivanje iz zajedničkih aktivnosti razreda ili grupe, kao i ignoriranje. Ekonomsko nasilje uključuje krađu i iznuđivanje novca.


Najčešće se za nasilje među vršnjacima koristi engleski izraz bullying, i koje se može odrediti kao: dijete je žrtva nasilja kada je opetovano i trajno izloženo negativnim postupcima od strane jednog ili više učenika. Dakle, o bullying-u možemo govoriti kada postoje tri osnovna elementa:
1.    negativni postupci – namjerno nanošenje ozljeda drugoj osobi
2.    opetovano i trajno – postupci se moraju ponavljati
3.    asimetričan odnos snaga – između vršnjaka postoji nesrazmjer snaga (npr. učenik je fizički slabiji od zlostavljača, ili žrtva sebe doživljava fizički ili mentalno slabijim)


Profil osobe koje trpi nasilje: plašljiva i nesigurna, oprezna, osjetljiva i tiha, reagira plačem i povlačenjem, ima manjak samopoštovanja, nema prijatelja, prezaštićena od roditelja, nije agresivna.
Neki od uzroka zašto neko postane žrtvom nasilja: povučenost (introvertiranost), osjetljivost, prezaštićavanje od strane roditelja (prebrižni roditelji)


Profil nasilnika: agresivan, impulzivan, želja za vladanjem i moći, neprijateljstvo prema okolini, manjak empatije, potreba za materijalnom koristi, pozitivno mišljenje o sebi.
Neki od uzroka zašto neko postane nasilnikom: emocionalni odnosi roditelja bez topline i empatije u ranom razvoju, popustljivi roditelji koji ne postavljaju granice, toleriraju agresivno ponašanje, tjelesno kažnjavaju djecu, snažan temperament, utjecaj grupe, utjecaj medija.
Posljedice nasilja među vršnjacima vrlo su ozbiljne i za djecu koja trpe nasilje i za djecu koje vrše nasilje pa čak i za djecu koja su posmatrači i svjedoci nasilja.


Posljedice za djecu koje trpe nasilje:
-    20% žrtava izostaje iz škole da izbjegne maltretiranje
-    29% ima problema sa koncentracijom
-    22% osjeća simptome fizičke bolesti
-    20% ima problema sa spavanjem
-    pokušaj samoubistva
-    depresivnost, anskioznost, gubitak samopouzdanja
-    gubitak interesa za školu
-    naposlijetku počinju osjećati odgovornost za zlostavljanje

Posljedice za djecu koja vrše nasilje:
-    postupno postaju manje ili više bešćutni
-    nasilje postaje obrazac ponašanja ukoliko odrasli ne interveniraju ili ako odobravaju postupke
-    do 24.godine veliki procenat nasilnika biva osuđeno za prekršajna ili kaznena djela

Neki oblici nasilja među vršnjacima
Veoma česta pojava u društvu je širenje glasina – trač. Tračanje je uobičajen način razgovora među vršnjacima i u većini slučajeva je bezopasan. Međutim, stalno širenje glasina može imati i ružne posljedice. Tako traču namjera može biti omalovažiti, zaplašiti ili potaknuti nasilje prema nekome ili se može koristiti kao osveta ili prijetnja. Većina istraživanja pokazuje da trač, kao neizravni oblik agresivnosti, češće koriste djevojčice nego dječaci. Razlog tome istraživači vide u tome da su djevojčicama prijateljstva emocionalno važnija pa ih trač može jako povrijediti, dok je dječacima cilj postizanje materijalne ili fizičke dominantnosti te više posežu za otvorenijoj agresivnosti kao što je tučnjava.

Među djecom internet je postao novo područje za iskazivanje nasilja. Jedan od novijih primjera je da djeca u tuđe ime otvaraju blog. Potom na tim stranicama iznesu nekoliko istinitih detalja o navodnoj vlasniku bloga kako bi izgledalo uvjerljivo, a potom navede i neke ružne detalje. Dijete na čije ime je otvoren blog ne može izbrisati ili izmijeniti lažne podatke jer nema pristup šifri.

U posljednje vrijeme primjetno je i nasilje među vršnjacima putem mobitela. Ovaj oblik nasilja uključuje bilo kakav oblik poruke zbog koje se osoba osjeća neugodno ili joj se prijeti (poruka može biti tekstualna, video, fotografija, poziv i sl.)

Bilo nasilje verbalno, fizičko ili bilo koje drugo, najvažnije je upamtiti da je potrebno reagirati i prekinuti nasilje jer NE REAGIRATI = SAGLASITI SE

Komentari (2)Add Comment
2012-12-07 06:09:56     

Napišite komentar

security code
Upišite prikazane znakove


busy
 

Danas je...

Subota, 20 Januar 2018
09:28:13

Facebook Fan Page

facebook bhbebe

Anketa

Da li mislite da je u današnje vrijeme djeci previše dozvoljenog?
 

postanite clan

Nove teme na forumu

    Could not get any data from the forum, please check the configuration.